ข่าวทั่วไป/วิธีเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 
  

 

 

                 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นักศึกษาที่สมัครและชำระเงินแล้ว สามารถเข้ามาตรวจสอบตารางเรียน รายวิชาที่เรียน ค่าเล่าเรียน ได้ที่ระบบงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อติดต่อชำระค่าเล่าเรียนต่อไป

 

 

 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบงานทะเบียนนักศึกษาใหม่

 

 

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.neu.ac.th > เลือกเมนู เข้าเว็บไซต์

 

 

 

 

 

 2. เลือกเมนูหน่วยงาน > สำนักทะเบียนและประมวลผล

 

 

 

 

 

 

3. เลือก เข้าสู่ระบบงานทะเบียน หรือ คลิก http://reg.neu.ac.th/main/

 

 

 

 

 

 

4. Log-in เข้าสู่ระบบด้วย Username-Password ของท่าน

 

  • Username/Id จะเป็นรหัสนักศึกษา
  • Password ระบบจะกำหนดเป็นวันเดือนปีเกิด เช่น (--เกิด 1 มกราคม 2540 รหัสผ่านคือ 01012540--)
  • เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรก โปรแกรมจะให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ อย่างน้อย 4 หลัก และไม่เกิน 8 หลัก

 

  • หมายเหตุ   หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบทะเบียนได้ ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล **

 

 

 

การชำระค่าเล่าเรียน

 

  1. ติดต่อชำระค่าเล่าเรียน ก่อนวันเปิดภาคเรียนเท่านั้น ที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักอธิการบดี
  2. นักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอแบ่งชำระค่าเล่าเรียน สามารถติดต่อที่ฝ่ายการเงิน อาคารสำนักอธิการบดี

 

 

กรณีการกู้ยืม

กรณีการกู้ยืมไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเล่าเรียน ให้นักศึกษาติดต่อยื่นคำร้องขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้วเท่านั้น

หรือโทร  065-3853538  อ.อิศรพงศ์ คงคาชาติ   >> คลิกอ่านรายละเอียด  

 

 

 

อ่าน : 2,327ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-08-03 18:57:14

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง