ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

 
  

 

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561  ณ ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  


เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย.61  สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2561  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ใช้เวลาว่าง ด้วยการเดิน - วิ่ง และออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี และยังเป็นการร่วมสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ระยะทางในการเดิน - วิ่ง เริ่มจาก ศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปโดยรอบ ระยะทางรวม ประมาณ  1 .5 กิโลเมตร 

 

นอกจากกิจกรรมเดิมวิ่งแล้วยังมีกิจกรรมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาแต่ละคณะตลอดจนบุคลากร  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.กนกอร บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน

 

 

 

 

 

อ่าน : 1,300ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-06 08:04:35

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง