ข่าวทั่วไป/NEU รับน้องสร้างสรรค์ จัดบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัย 61

 
 กำหนดการ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับเพื่อนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  10 กันยายน 2561   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

                                        ……………………………………………………………

 เวลา

 

06.30 น.           นักศึกษาทุกคณะร่วมกันที่ลานคุณธรรม หน้ามหาวิทยาลัย

07.30 น.           กิจกรรมพี่พาน้องใส่บาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าเสาธง

08.00 น.           กิจกรรมละลายพฤติกรรม ณ สนามบาสเกตบอล

08.45 น.           พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่  ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์

09.30 น.           กิจกรรมลดขยะพลาสติกด้วยแอปพลิเคชั่น ECOLIFE จากบริษัท คิดคิด  

                       โดย คุณท๊อป  พิพัฒน์    อภิรักษ์ธนากร  และ คุณนุ่น  ศิริพันธ์   วัฒนจินดา

 

10.30 น.            กิจกรรมละลายพฤติกรรมและนันทนาการ  

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            กิจกรรมพี่พบ-น้อง แต่ละคณะและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

                        กิจกรรมพี่พาน้องทำความดี (บริเวณภายในมหาวิทยาลัย)

                        แยกเป็นคณะ/สาขา 

                            - คณะวิศวกรรมศาสตร์  พื้นที่รับผิดชอบ หน้ามหาวิทยาลัยและอาคาร 2,4

                            - คณะบริหารธุรกิจ  พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณอาคาร 5  และศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม

                            - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณสระน้ำ,หอประชุมใหญ่

                            - คณะศึกษาศาสตร์  พื้นที่รับผิดชอบบริเวณสนามฟุตบอล/หอพัก/โรงยิม

 

15.00 น.            กิจกรรมปิดการประชุมเชียร์กลางและการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

15.30 น.            เสร็จสิ้นกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

 

หมายเหตุ             1. กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                           2. กิจกรรมทุกอย่างต้องเสร็จสิ้น ไม่เกินเวลา 15.30  น.

อ่าน : 1,162ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-06 08:01:58

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง