ข่าวทั่วไป/นศ. ม.ภาคฯ น้อมแสดงความเคารพพระคุณของครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 
 นศ. ม.ภาคฯ น้อมแสดงความเคารพพระคุณของครู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

พิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อพระคุณของครูในทางที่เหมาะสม  ในพิธีนี้ศิษย์จะได้น้อมแสดงความเคารพต่อพระคุณครูด้วยความกตัญญูกตเวทีส่วนครูก็ได้ระลึกถึงบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ถือเป็นพิธีที่แสดงออกถึงความรักและผูกพันระหว่างครูและศิษย์ที่มั่นคงและงดงาม

 

 

 

 

 


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุบัน มุขธระโกษา, ผศ.ดร.กนกอร บุญมี  รองอธิการบดี  และคณาจารย์ฝ่ายบริหาร ตลอดจนคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่พร้อมเข้ามารับการศึกษาภายใต้การอบรมสั่งสอน ดูแลเอาใจใส่ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาเอก, ปริญญาโท, ป.บัณฑิต และปริญญาตรี เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

เริ่มพิธี - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และทำการเจิมหนังสือ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 พอเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบูชาพระคุณครูเสียงประสานรับดังขึ้นทั่วบริเวณแสดงออกถึงความรู้สึกเคารพรักและบูชาในพระคุณครูของนักศึกษาทุกคน  ตามด้วยการขับร้อง "เพลงพระคุณที่สาม" เสียงที่ถูกเปล่งออกมาประกอบกับเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งกินใจ ทำให้หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น

 

 

 


ตัวแทนนักศึกษาทะยอยขึ้นมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกระเช้าผลไม้ โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก, ปริญญาโท, ป.บัณฑิต ขึ้นมอบพานพร้อมกันเป็นชุดแรก ตามด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ต่อเนื่องด้วยพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีนางสาวบุษบา  เด่นดวง นายกสโมสรนักศึกษา เป็นผู้กล่าวนำ ต่อด้วยการแสดง Contemporary Dance หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า "นาฏศิลป์ร่วมสมัย" ในชื่อชุดการแสดง "เทียนส่องฟ้า" โดยนักศึกษาทุน NEU Challenge ร่วมกับ นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 


เมื่อเสร็จสิ้นจากพิธีไหว้ครูจึงเป็นการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดยแบ่งทุนออกเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย 1.ทุนราชประชานุเคราะห์  2.ทุน NEU. Challenge 3.ทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  4.ทุนกีฬา 5.ทุนเรียนดี 6.ทุนกิจกรรมดีเด่น  7.ทุนผู้มีอุปการะ  นอกจากนี้ประธานในพิธียังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถคว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน จากผลงานสมาร์ทไทม์เมอร์ โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561 (Thailand Inventors’ Day 2018) และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลงาน การพัฒนาระบบแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยี ไอโอที  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561"  (Thailand Research Expo 2018) และการประกาศผลรางวัลพานในประเภทต่างๆ 

 

 

 

 

ก่อนเสร็จสิ้นพิธี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า "พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตนักศึกษา เป็นพิธีที่มีความศักดิ์ศิทธิ์ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่สำคัญของการเป็นนักศึกษา  และแสดงว่า  นักศึกษาพร้อมที่จะมารับการศึกษา  ภายใต้การอบรมสั่งสอน  ดูแล  และเอาใจใส่ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี้แห่งนี้ คณาจารย์ทุกคนมีความยินดีและขอประกาศรับนักศึกษาทั้งหลายเป็นศิษย์  และนับแต่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและลูกศิษย์จะมีอยู่ตลอดไป  มิได้หมายความว่าจะเป็นครูและเป็นศิษย์เฉพาะวันนี้  และมิได้หมายความว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะไม่เป็นเป็นศิษย์เป็นครูกันอีก  เพราะความเป็นครูและศิษย์เป็นความผุกพันธ์ที่มีต่อกันตลอดเวลา"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

            

อ่าน : 1,012ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-06 09:01:05

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง