ข่าวทั่วไป/กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 
  

กำหนดการ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 หอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

……………………………………………………………

 

07.00 น.                     นักศึกษาทุกคณะรวมกันที่ลานคุณธรรม หน้ามหาวิทยาลัย
07.45 น.                     อธิการบดีและผู้บริหารถึงบริเวณพิธีการ พ่อพราหมณ์นำดำเนินพิธีการ
08.30 น.                     อาจารย์และนักศึกษาเข้าห้องประชุมและให้นั่งตามที่นั่งที่ได้จัดไว้
09.30 น.                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานในพิธีเดินทาง มาถึงห้องประชุม
                                         - เปิดเพลงมหาฤกษ์
                                         - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพธงชาติ

                                           พระบรมฉายาลักษณ์   และนั่งประจำที่
                                         - พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมหนังสือ
                                         - พิธีกล่าวคำบูชาครู
                                         - นักศึกษาทุกคนร้องเพลง พระคุณที่สาม โดยการนำของนักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม
                                         - นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมขับร้องเพลงประสานเสียงพร้อมดนตรีอองซอม
                                         - ตัวแทนนักศึกษาขึ้นมอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน และกระเช้าผลไม้ตามลำดับ
                                         - นักศึกษาปริญญาเอก,ปริญญาโท และป.บัณฑิต ขึ้นพร้อมกันเป็นชุดแรก ตามด้วย

                                           คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

                                         - พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน โดย นางสาวบุษบา  เด่นดวง นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวนำ
                                         - การแสดง Contemporary Dance ในชุดการแสดง (เทียนส่องฟ้า)

                                           จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
                                         - 
พิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 1.ทุนราชประชา

                                            นุเคราะห์ 2.ทุน NEU. Challenge  3.ทุนศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 4.ทุนกีฬา 5.ทุนเรียนดี 

                                           6.ทุนกิจกรรมดีเด่น 7.ทุนผู้มีอุปการะ 8.พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษา

                                           ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

11.30 น.                     การประกาศผลการประกวดพานในประเภทต่างๆ และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะตามลำดับ
12.00 น.                     กล่าวให้โอวาทนักศึกษา โดย ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

                                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

……………………………………………………………

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


การแต่งกาย
1. ผู้บริหาร คณาจารย์สวมชุดครุยวิทยฐานะ และเรียนเชิญนั่งบนเวทีทุกท่าน

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

 

 

อ่าน : 1,301ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-12-06 07:55:29

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง