ข่าวทั่วไป/ขอเชิญเข้าร่วมอบรม UPDATE มาตรฐานการบัญชี NPAEs เปรียบเทียบกับ PAEs และเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเพื่อจัดทำงบการเงิน

 
  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม UPDATE มาตรฐานการบัญชี  NPAEs

เปรียบเทียบกับ PAEs และเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเพื่อจัดทำงบการเงิน

 

 

 คลิกลงทะเบียน คลิก

อ่าน : 107ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-03-09 12:18:45

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง