ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ จับมือ เทคโนภาคฯ รวมพลังผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มุ่งสู่องค์กรบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

 
 ม.ภาคฯ จับมือ เทคโนภาคฯ มุ่งสู่องค์กรบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 7  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการบริการสมัยใหม่” เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ด้านการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการบริหารงานบริการ และการออกแบบการบริการอย่างมืออาชีพ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที   โดย ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้เปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นราธิป  อ่ำเที่ยงตรง  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้


ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการรวม พลัง  ของผู้บริหาร คณจารย์ และบุคลากร  Gen X,Y และองค์ความรู้สมัยใหม่ที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าในการทำงาน ตลอดจนการ Workshop ที่สนุก ตรงประเด็น และกรณีศึกษาที่ใกล้ตัวซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจน รวมถึงการใช้ เครื่องมือ  ที่หลากหลายสามารถประยุคต์ใช้ในการทำงานได้ทันที  ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในองค์กรการศึกษา การพัฒนาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งซึ่งความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริการสมัยใหม่ ในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริการสมัยใหม่ ซึ่งจะได้นำทักษะความรู้มาพัฒนาตนและนำไปเผยแพร่ต่อนักเรียนนักศึกษา 

อ่าน : 41ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-20 04:18:50

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง