ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ร่วมงานนัดพบแรงงาน - นัดพบ Co-Payment

 
 ม.ภาคฯ ร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่และนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่  ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั่น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น

 

27 พ.ย. 63  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โกวิทย์ แสนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่และนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั่น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรันพลาซาขอนแก่น 


โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานนัดพบแรงงานใหญ่ และนัดพบ  Co- Payment “จ้างงานเด็กจบใหม่” มีตำแหน่งงานว่าง 3,295 อัตรา  ซึ่งโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) เป็นหนึ่ง ในโครงการที่เกิดจากการร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่   ประชาชนที่ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ต้องการทำงานในช่วงว่างระหว่างเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและลดปัญหาความยากจนซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการหางานทำของประชาชน โดยเฉพาะผู้จบการศึกษาใหม่ที่เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 175ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-20 03:34:35

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง