ข่าวทั่วไป/การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลหลังยุค COVID

 
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร่วมกับ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดเสวนา การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิผลหลังยุค COVID ณ อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภารตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

หลังวิกฤตการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลาย ชีวิตแบบ “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ก็ตามมาภาคการศึกษาเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ทั่วโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะการปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ทำให้ทั้งภาคนโยบาย โรงเรียน ครู และนักเรียนนักศึกษา ต้องหันมาใช้การเรียนการสอนทางไกลอย่างเร่งด่วน 

อ่าน : 36ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-01-20 05:05:21

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง