ข่าวทั่วไป/คอมฯ ศึกษา ม.ภาคฯ คว้า 2 รางวัล ระดับชาติ

 
  

                  ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร .กนกอร บุญมี รองอธิการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงความยินดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้า 2 รางวัล การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม   โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 และ การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)” โดยได้รับ 1 เหรียญเงิน จากผลงานบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กในโรงเรือน หรือ ในพื้นที่จำกัด ควบคุมและตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีไอโอที  (กรณีศึกษาการเลี้ยงปลานิล) และอีก 1 เหรียญเงิน จากผลงานอุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที 

 

          

    

               เมือ วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ  Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมนักประดิษฐ์ 7 คน ได้แก่ 1.นายศุภชัย หมันเล๊ะ  2.นายอุดมพร เจริญรบ  3.นายธวัชชัย พงษ์พัง   4.นายอวิรุทธ์ แก้วมืด  5.นางสาวสุภาวิณี พิทักษ์ชุมพล 6.นางสาวเกษสุณีย์ คนขยัน  7.นางสาวศสิพร สนิทกลาง  คว้า “รางวัลเหรียญเงิน” จากผลงาน บ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กในโรงเรือน หรือ ในพื้นที่จำกัด ควบคุมและตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีไอโอที  (กรณีศึกษาการเลี้ยงปลานิลโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ได้แก่  อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์ , อาจารย์ศรีสมพร โคตะคำ , อาจารย์จารุกิตติ์ สายสิงห์

 


              และ “รางวัลเหรียญเงิน”  จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)”ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  ผลงานอุปกรณ์ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีไอโอที เมื่อวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา โดยมีทีมนักประดิษฐ์ 8 คน ได้แก่ 1.นายศุภชัย หมันเล๊ะ  2.นายอุดมพร เจริญรบ   3.นายธวัชชัย พงษ์พัง   4.นายอวิรุทธ์ แก้วมืด 5.นายเกียรติศักดิ์ ดุ่งมะลี 6.นางสาวสุภาวิณี พิทักษ์ชุมพล  7.นางสาวเกษสุณีย์ คนขยัน 8.นางสาวศสิพร สนิทกลาง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา  4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์วรินทร์ ไทยรักษ์  , อาจารย์ศรีสมพร โคตะคำ , ผศ.วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล , อาจารย์เยาวลักษณ์ ชมนาวัง 

 

            ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เป็นการรวบรวมผลงานประดิษฐ์ที่น่าสนใจจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ได้มีการจัดส่งผลงานซึ่งเป็นของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมประกวด และสามารถคว้ารางวัลได้ทุกปี ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ ได้ใต้ข่าวนี้เลยค่ะ

  

 

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

 

 

 

 

งาน “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)”

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : 775ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2020-12-06 07:53:46

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง