ข่าวทั่วไป/ม.ภาคฯ ชวนทุกคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้จักรยาน

 
                   

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใชจักรยานเพื่อความสะดวกในการสัญจรและลดมลพิษทางอากาศ พร้อมวางผังก่อสร้างถนนให้มีทางจักรยานเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย 

 

โดยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้วางผังเส้นทางจราจรโดยเฉพาะได้ก่อสร้างถนนพร้อมให้มีทางจักรยาน เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานมากขึ้น เป็นการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างทางจักรยานมาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างเส้นทางจักรยานพร้อมกับที่จอดรถจักรยานโดยเฉพาะสำหรับอาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรียนและหอพัก เพื่อความสะดวกในการสัญจรในมหาวิทยาลัย ลดมลพิษทางอากาศและทางเสียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ถือว่าจักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางระยะสั้นภายในมหาวิทยาลัยรวม 3 - 5 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมจุดกิจกรรมเข้าด้วยกัน เช่น หอพักนักศึกษา สถานกีฬาและสุขภาพ อาคารเรียนรวม  อาคารปฏิบัติการ  อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) การใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการเดินทางจะช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงในการเดินทาง และส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้เป็นอย่างดี

 

อ่าน : 790ข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ : 2021-03-09 12:21:31

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง